Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

Biblioteca pubblica comunale intitolata a Stefan Żeromski
os. Łukaszówki 4a
tel. (0-18) 206 64 38


Biblioteka Publiczna Filia nr 1

Biblioteca Pubblica Filiale n°1
os. Piszczory 13


Biblioteka Publiczna Filia nr 2

Biblioteca Pubblica Filiale n°2
ul. Skibówki 15


Biblioteka Publiczna Filia nr 3

Biblioteca Pubblica Filiale n°3
os. Harenda 28


Biblioteka Pedagogiczna

Biblioteca Pedagogica
ul. Gimnazjalna 14
tel. (0-18) 206 84 49

Biblioteka Młodzieżowa

Biblioteca per la gioventù
Oś. Łukaszówki 4a
tel.+48 18 20 140 06