Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,

Wartość projektu całkowita: 65 153,35 €

Wartość projektu Zakopane: 23 037,90 €

Wartość kosztów kwalifikowanych całkowita: 65 153,35 €

Wartość kosztów kwalifikowanych Zakopane: 23 037,90 €

Wartość dofinansowania z EFRR całkowita (85% kosztów kwalifikowanych): 55 380,34 €

Wartość dofinansowania z EFRR Zakopane (85% kosztów kwalifikowanych): 19 582,22 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa całkowita: 5 363,43 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa całkowita: 1151,90 €

Wkład własny całkowity: 4409,58 €

Wkład własny Zakopane: 2303,78 €

Okres realizacji: 2017-2018

Opis projektu

Projekt partnerski z udziałem Miasta Poprad (Partner Wiodący) i Miasta Zakopane. Celem ogólnym mikroprojektu to "Rozwój transgranicznej współpracy dotyczącej promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego". Ustalony cel odpowiada na potrzeby obszaru przygranicznego. Obecnie nie istnieje jeden wspólny sposób promocji piękna pogranicza. Dlatego mieszkańcy i turyści nie mają informacji o działaniach w mieście, które jest oddalone tylko o 70 km. Przedmiotem mikroprojektu jest wspólna organizacja warsztatów z celem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności oferty kulturalnej i turystycznej w Zakopanem i Popradzie.

procesu budowania współpracy jest impreza tematyczna, która wpłynęłaby na rozwój dialogu na temat wspólnego dziedzictwa. Realizacja projektu i jego poszczególnych działań pomoże wzmocnić współpracę transgraniczną między różnymi przedmiotami: samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami kultury, instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz instytucjami edukacyjnymi. Warsztaty tematyczne, które są częścią mikroprojektu, podniosą świadomość poszczególnych uczestników o tym obszarze wzajemnego istnienia. Będzie to miejsce nawiązywania kontaktów, wspierania wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk. 

W dłuższej perspektywie będzie okazja do rozwiązania obecnych problemów dotyczących wspólnego dziedzictwa i jego utrzymania (biorąc pod uwagę również rok Dziedzictwa Europejskiego 2018). Wynikiem projektu będzie e-aplikacja dla urządzeń mobilny, która będzie zawierać kompleksowy przegląd atrakcji przyrodniczych, kulturalnych i architektonicznych w miastach partnerskich. 


Zaproszenie na międzynarodowe warsztaty

Podsumowanie warsztatów „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako potencjał rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego”Projekt