Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Telefony

Znajdź osobę:

Znaleziono wyników: 0

 • Centrala
  • Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20 400
 • Sekretariat Burmistrzów
  • Sekretariat Burmistrza - Krystyna Morawska, tel. 18 20 20 445, pok. 105, e-mail
  • Sekretariat Zastępców Burmistrza - Anna Maciata, tel. 18 20 20 456, pok. 105, e-mail
 • Burmistrz - Leszek Dorula, tel. 18 20 20 446
 • Zastępcy Burmistrza
  • Zastępca Burmistrza - Agnieszka Nowak-Gąsienica, tel. 18 20 20 457
  • Zastępca Burmistrza - Wiktor Łukaszczyk, tel. 18 20 20 458
 • Skarbnik - Helena Mamcarz, tel. 18 20 20 477, pok. 118
 • Biuro Rady Miasta
  • Przewodniczący Rady Miasta - Grzegorz Jóźkiewicz, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail
  • Sekretariat Biura Rady, inspektor - Magdalena Martyniak, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail
  • Renata Barciewicz, tel. 18 20 20 468, pok. 3
 • Wydział Drogownictwa i Transportu
  • P.o. naczelnika - Janina Puchała, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
  • Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych - Renata Oloś, tel. 18 20 20 485, pok. 221
  • Oświetlenie uliczne - Adam Lewiński, tel. 18 20 20 439, pok. 224, e-mail
  • Prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych - Jacek Dominiak , tel. 18 20 20 422, pok. 216, e-mail
  • Remonty bieżące dróg, ulic, chodników - Marcin Jaźwiec, tel. 18 20 20 422, pok. 216
  • Utrzymanie letnie i zimowe miasta - Piotr Rabiański, tel. 18 20 20 402, pok. 223
  • Uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych - Tomasz Bandura , tel. 18 20 20 421, pok. 222
  • Uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych - Paweł Styrczula , tel. 18 20 20 421, pok. 222
  • Wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym - Maria Szczupalska, tel. 18 20 20 402, pok. 223
  • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, organizacja ruchu - Robert Chowaniec, tel. 18 20 20 485, pok. 221, e-mail
 • Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu
  • Naczelnik - Zofia Kiełpińska, tel. 18 20 20 451, pok. 207, e-mail
  • Księgowość - Ewa Mikołajczyk, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych -  Robert Wicher , tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, konkurs ofert na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej i sportu,współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych -  Bernadeta Wrocławiak, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail 
  • Prowadzenie spraw związanych z organizacją FIS World Snow Day/ światowego Dnia Śniegu/, prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych, kontakty międzynarodowe -  Agnieszka Adamczyk, pok. 207, e-mail
  • Stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa) - Katarzyna Karp, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
  • Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - Magdalena Bryniczka, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - Aneta Zwijacz Kozica, tel. 18 20 20 418, pok. 218
 • Wydział Finansowo-Budżetowy
  • Anna Ostrowska - naczelnik, pok. 107, tel. 18 20 20 420
  • Elżbieta Całka - główny specjalista, pok. 107, tel. 18 20 20 459
  • Krzysztof Wacław - główny specjalista, 107, tel. 18 20 20 484
  • Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, pok. 120, tel. 18 20 20 409
  • Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, pok. 120, tel. 18 20 20 459
  • Marzena Kubic - likwidatura rachunków, pok. 117, tel. 18 20 20 428
  • Małgorzata Trzebunia - pok. 117, tel. 18 20 20 428
  • Anna Michałczak - kasa, pok. 4, tel. 18 20 20 407
  • Bogusława Stępowska-Gąsienica - dochody budżetu miasta, pok 109, tel. 18 20 20 484
  • Halina Szczerba - kasa, pok.4, tel. 18 20 20 407
  • Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, pok. 110, tel. 18 20 20 488
 • Wydział Podatków i Opłat
  • Stanisława Chowaniec - naczelnik, pok. 110, tel. 18 20 20 408
  • Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, pok. 114, tel. 18 20 20 414
  • Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami ( litery Ł – Ż), pok. 115, tel. 18 20 20 435
  • Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A-J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, pok. 116, tel. 18 20 20 438
  • Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K-Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, pok. 116, tel. 18 20 20 438
  • Wanda Czarniak - ewidencja opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby fizyczne. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis. Windykacja mandatów karnych, pok. 114, tel. 18 20 20 414
  • Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A – L), pok 115, tel. 18 20 20 435
  • Aneta Jarosz-Zagata – wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel. 18 20 20 488, pok. 110
  • Monika Czubiak - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L), pok. 4, tel. 18 20 20 405
  • Iwona Mateusiak - pok. 4, tel. 18 20 20 405
  • Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), pok.  115, tel. 18 20 20 498
  • Monika Rydlewska - czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasta Zakopane, pok. 13, tel. 18 20 20 415
 • Wydział Gospodarki Gruntami
  • Kontakt elektroniczny: wgg@zakopane.eu
  • Tomasz Filar - naczelnik, pok. 228, tel. 18 20 20 426
  • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg pok. 229, tel. 18 20 20 427
  • Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, pok. 228, tel. 18 20 20 427
  • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, pok. 228, tel. 18 20 20 427
  • Maciej Moskwa - regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, pok. 229, tel. 18 20 20 429
  • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna pok. 229, tel. 18 20 20 429
  • Jan Malacina – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, pok. 228, tel. 18 20 20 427
  • Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg pok. 229, tel. 18 20 20 427 
 • Biuro Planowania Przestrzennego
  • Doradca Burmistrza Miasta Zakopane ds. Planowania Przestrzennego - Marta Gratkowska, pok. 203, tel. 18 20 20 403e-mail
  • P.o. kierownika - Małgorzata Staszel, pok. 203, tel. 18 20 20 403
  • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, pok. 203, tel. 18 20 20 441
  • Beata Wojs - sekretariat wydziału, pok. 203, tel. 18 20 20 404
  • Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, pok. 203, tel. 18 20 20 442
  • Sylwia Gąsienica-Kleryk - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, pok. 203, tel. 18 20 20 441
  • Michał Kułach - pomoc administracyjna, pok. 203, tel. 18 20 20 442
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  • Michał Halaczek - naczelnik, pok. 6, tel. 18 20 20 416, e-mail
  • Dorota Polinkiewicz - sprawy mieszkaniowe, pok. 13, tel. 18 20 20 415, e-mail
  • Marcin Jakubowski - inspektor, pok. 13, tel. 18 20 20 415,
  • Waldemar Jucha - konserwator, pok. 13, tel. 18 20 20 415
 • Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  • Kontakt elektroniczny kultura@zakopane.eu
  • Naczelnik - Joanna Staszak, pok. 220, tel. 18 20 20 425e-mail
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji  imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału - Karolina Jachymiak, pok. 219, tel. 18 20 20 436e-mail
  • Koordynacja  programu Cool_turalny Człowiek, prowadzenie rejestru instytucji kultury, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na działalność kulturalną, organizacja imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału - Magdalena Pabis, pok. 219, tel. 18 20 20 436, e-mail
 • Wydział Ochrony Środowiska
  • Kontakt elektroniczny: wos@zakopane.eu
  • Naczelnik - Agnieszka Bartocha, tel. 18 20 20 410, pok. 210, e-mail
   • Decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji - Adam Szczupalski, tel. 18 20 20 411 , pok. 211, e-mail
   • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, decyzje środowiskowe - Andrzej Staszak, tel. 18 20 20 411, pok. 211, e-mail
   • Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, ochrona przyrody, gospodarka rolno-nasienna - Ewa Stasik, tel. 18 20 20 412, pok. 212, e-mail
   • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej - Kinga Pawlikowska, tel. 18 20 20 412, pok. 212, e-mail
   • Gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód, ochrona powietrza - Jan Schwenk, tel. 18 20 20 413 , pok. 213, e-mail
   • Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, energetyka - Justyna Sekuła - tel. 18 20 20 413 , pok. 213, e-mail
   • Decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt - Alicja Olkuska, , tel. 18 20 20 424, pok. 214, e-mail
   • Ochrona wód, wody płynące, zmiany stanu wody na gruncie - Wojciech Urbaś, tel. 18 20 20 424 , pok. 214, e-mail
   • Gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Artur Rafacz, tel. 18 20 20 474, pok. 20, e-mail
   • Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych - Ewa Stachowska, tel. 18 20 20 474, pok. 20, e-mail
   • Gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest - Aleksandra Mazur, tel. 18 20 20 474 , pok. 20, e-mail
   • Ekodoradca - Krzysztof Topór Huciański, tel. 18 20 20 497, pok. 18, e-mail: ekodoradca@zakopane.eu 
  • Wydział Organizacyjny
   • Kontakt elektroniczny: org@zakopane.eu
   • Anna Łapsa - podinspektor, tel. 18 20 20 466, pok. 111, e-mail
   • Informatyk - Bartłomiej Chyc, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
   • Informatyk - Wojciech Maszląg, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
   • Informatyk - Jakub Pietrzak, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
   • Kadry - Zuzanna Liszkowska, tel. 18 20 20 432, pok. 112, e-mail
   • Referat Gospodarczy
    • Kierownik - Marek Kurek, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail
    • Archiwum, ewidencja mienia gminnego, zaopatrzenie - Beata Skrobot, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail
    • Archiwum - Grzegorz Drewniak, tel. 18 20 20 492
    • Doręczenia pism wychodzących - Piotr Antczak, tel. 18 20 20 400
    • Dziennik podawczy, pisma wychodzące - Jakub Germański, tel. 18 20 20 400
    • Centrala telefoniczna - Marta Czekalska, tel. 18 20 20 400
    • Centrala telefoniczna - Bernadetta Strzałkowska, tel. 18 20 20 400
    • Konserwator, ksero - Jan Kluś, tel. 18 20 20 406
  • Wydział Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej
   • Kontakt elektroniczny: inwestycje@zakopane.eu
   • Naczelnik - Wojciech Stankiewicz, tel. 18 20 20 495, pok. 18
   • Główny Specjalista - Tadeusz Tylka, tel. 18 20 20 480, pok. 18
   • Główny Specjalista - Andrzej Haładyna, tel. 18 20 20 496, pok. 18
   • Inspektor - Paulina Podkanowicz-Szczerba, tel. 18 20 20 496, pok 18
   • Inspektor - Danuta Bednarczyk, tel. 18 20 20 496, pok. 18
   • Inspektor - Halina Gąsienica Roj, tel. 18 20 20 480, pok. 18
   • Podinspektor - Magdalena Chilla-Latasz, tel. 18 20 20 482, pok. 18 F
   • Inspektor - Kinga Ripper-Miksiewicz, tel. 18 20 20 482, pok. 18 F
   • Główny Specjalista - Arkadiusz Szymczyk, tel. 18 20 20 476, pok. 21, e-mail
   • Podinspektor - Joanna Żelechowska, tel. 18 20 20 450, pok. 21, e-mail
   • Podinspektor - Ines Menendez Kwiatkowska, tel. 18 20 20 450, pok. 21, e-mail
  • Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji
   • Kontakt elektroniczny: wssie@zakopane.eu
   • Naczelnik - Zofia Martyniak, tel. 18 20 20 443, pok. 16 e-mail
   • Dowody osobiste - Katarzyna Popiołek-Zagórska, tel. 18 20 20 437, pok. 15
   • Dowody osobiste - Teresa Smółka, tel. 18 20 20 437, pok. 15, e-mail
   • Ewidencja działalności gospodarczej - Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 423, pok. 10, e-mail
   • Ewidencja działalności gospodarczej - Marta Kielar-Chowaniec, tel. 18 20 20 423, pok 10
   • Ewidencja działalności gospodarczej - Joanna Łapka, tel. 18 20 20 423, pok. 10
   • Ewidencja ludności - Renata Węglarz, tel. 18 20 20 464, pok. 16, e-mail
   • Sprawy wojskowości i obrony cywilnej - Jan Kępski, tel. 18 20 20 431, pok. 14
   • Wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - Elżbieta Foszczyńska, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail
   • Zameldowania, wymeldowania - Karolina Kluś-Wyrostek, tel. 18 20 20 464, pok. 16
   • Zameldowania i wymeldowania - Stanisław Budrzeński , tel. 18 20 20 464, pok. 16
   • Sprawy zdrowia - Aleksandra Skupień-Rzadkosz, tel. 18 20 20 463, pok. 9
  • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
   • Kontrola wewnętrzna - Małgorzata Korab-Pańszczyk, tel. 18 20 20 483, pok. 119, e-mail
  • Biuro Prawne
   • Radca Prawny - Małgorzata Musiał-Fecko, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail
   • Radca prawny - Joanna Posadzka-Gil, tel. 18 20 20 440, pok. 209, e-mail
   • Radca prawny-Sabina Gacek-Frankowska, tel. 18 20 20 471, pok. 215
   • Radca prawny- Maciej Tokarz, tel. 18 20 20 471, pok. 215
  • Biuro ds. Kontaktów z Mediami
   • Kontakt elektroniczny: biuro.prasowe@zakopane.eu
   • Anna Karpiel-Semberecka, kierownik, tel. 18 20 20 452, pok. 225, e-mail
   • Agata Pacelt-Mikler, inspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 226, e-mail
   • Marta Jasuwienas-Zaleska,  pok. 226, tel. 18 20 20 449 , e-mail
   • Regina Korczak-Watycha, pok. 18, tel. 18 20 20 482, e-mail
  • Biuro Zamówień Publicznych
   • Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu
   • Kierownik - Urszula Grzyb, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail
   • Przygotowywanie i sprawdzanie procedur z zakresu zamówień publicznych /przetargów/ - Łukasz Gąsienica , tel. 18 20 20 430, pok. 7
   • Rejestr zleceń i faktur - Agnieszka Pancherz, tel. 18 20 20 430, pok.7
  • Miasta Partnerskie i Współpraca z Zagranicą
   • Inspektor - Agata Pacelt-Mikler, tel. 18 20 20 449, pok. 226, e-mail
  • Miejski Konserwator Zabytków
  • Natalia Skiepko, tel. 18 20 20 473, pok. 205, e-mail
  • Agata Szlachetka - podinspektor, tel. 18 20 20 473, pok. 205, e-mail
  • Paulina Kroma, tel. 18 20 20 473, pok. 205
  • Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Bogusław Ożański, tel. 18 20 20 431, pok. 1
  • Straż Miejska
  • Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu
   • Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Gimnazjalna 14, tel. 18 20 00 044 w godz. 7.00-15.00
   • P.o. Komendanta - Marek Trzaskoś, tel. 18 20 00 044
   • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej - Józef Szyszka , tel. 18 20 00 044
   • Wiesław Lenard, tel. 600 970 318
   • Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Maria Bafia-Bobek, Tadeusz Krzeptowski, Henryk Zwijacz-Kozica, Tomasz Pabis, Stanisław Sikoń, Bartłomiej Święchowicz, Henryk Ziemianek, Maciej Fajto, Wojciech Król-Tomków, Grzegorz Chorąży, Norbert Olszewski, Sławomir Kmiecik, Tomasz Herman, Rafał Filas, Grzegorz Zawiałów
   • Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13 - Stanisława Borzęcka, tel. 18 20 20 478, pok. 5
  • Urząd Stanu Cywilnego
   • Kontakt elektroniczny: usc@zakopane.eu
   • Kierownik - Katarzyna Czernik, tel. 18 20 20 475, pok. 11
   • Zastępca kierownika - Anna Krzeptowska Sabała, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
   • Stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów - Agnieszka Gąsienica - Samek , tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
   • Stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów - Emilia Skupień, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11

  Inne telefony

  TELEFON ZAUFANIA 92 88, czytaj więcej ... Całodobowe zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego (18) 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu - Adam Lewiński, tel. 18 20 20 439, p. 224