KOMUNIKAT dla właścicieli budynków stanowiących stodoły, stajnie, obory, szopy, kurniki, służących wyłącznie do przechowywania narzędzi rolniczych, maszyn rolniczych, plonów rolnych, żywego inwentarza.

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e tiret 1 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w roku podatkowym 2015 istnieje możliwość zastosowania niższej stawki podatku od nieruchomości (0,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej) dla budynków lub ich części stanowiących stodoły, stajnie, obory, szopy, kurniki, służących wyłącznie do przechowywania narzędzi rolniczych, maszyn rolniczych, plonów rolnych, żywego inwentarza, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Chcąc skorzystać z obniżonej stawki, Podatnik zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Zakopane w pokoju Nr 114 lub w pokoju Nr 115 korekty informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Treść uchwał Rady Miasta Zakopane na 2017 rok:

Treść uchwał Rady Miasta Zakopane na 2015 rok:


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWKI PODATKU LEŚNEGO NA 2017 ROK


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2017 ROK


Poniżej znajdują się druki formularzy i deklaracji podatkowych: