„Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” jest projektem, który w prosty i przystępny sposób przedstawia odpowiednie zachowania w sytuacjach spotkań z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Szanowni Państwo!

Problem wykluczenia społecznego w dzisiejszych czasach, zaczyna dotykać coraz więcej dziedzin życia. Obecnie jego powodem nie jest wyłącznie status materialny, poziom wykształcenia czy brak dostępu do internetu. Jest nim również niepełnosprawność. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest powszechny brak wiedzy. Mimo coraz większej liczby materiałów i publikacji na temat różnego rodzaju niepełnosprawności, świadomość znacznej części społeczeństwa, dotycząca tej problematyki, jest niewystarczająca. Niepełnosprawność jest traktowana jako temat tabu. Z drugiej strony coraz większe włączanie się osób z niepełnosprawnościami do zwykłego, codziennego życia, na które składa się praca, rekreacja, życie towarzyskie, czy uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach społecznych i kulturalnych, powoduje coraz częstsze ścieranie się świata osób zdrowych z „zaczarowanym” światem niepełnosprawnych. Spotkaniom takim często towarzyszy budowanie niepotrzebnego dystansu, zdenerwowanie, zakłopotanie czy nawet zniechęcenie. Uczestnicy takiej relacji nie wiedzą jak się zachować - co wolno, a czego nie. Często niekorzystne wzorce są głęboko zakorzenione. W związku z tym należy docierać do społeczeństwa z jak największą ilością informacji w zakresie włączania osób wykluczanych, również tych wykluczanych ze względu na niepełnosprawność.

Mam nadzieję, że przewodnik „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” w ramach Kampanii świadomościowej „Mr. Blup. Nie oceniaj, poznaj by zrozumieć”, przyczyni się do lepszego zrozumienia specyfiki potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stanie się jednym z narzędzi do walki z wykluczeniem społecznym.

Burmistrz Miasta Zakopane

Leszek Dorula(MJZ)