Od 6 do 14 sierpnia trwają konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu Użytkowania Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem. W związku z pojawiającymi się pytaniami, chcielibyśmy wyjaśnić nieścisłości, które nagromadziły się wokół tego tematu.

Główne chodniki oraz ścieżki rowerowe wybudowane na Dolnej Równi Krupowej, wykonane zostały w maksymalnej szerokości, jaką dopuścił Konserwator Zabytków ze względu na zabytkowy charakter terenu. Boczne chodniki, stworzone zostały w miejscach tzw. przedeptów, które przez ostatnie lata wytworzyli piesi, skracając sobie drogę przez trawnik. W miejscach tych nie było potrzeby budowania pełnowymiarowego chodnika.

Dolna Rówień traktowana jest jako część całego obszaru terenów zielonych Równi Krupowej.
W związku z tym, miejsca rekreacyjne zostały umiejscowione zarówno w dolnej, jak i górnej jej części. Z uwagi na fakt istnienia przed hotelem Helios placu zabaw dla dzieci, druga strefa rekreacyjna wyznaczona została w górnej części, w rejonie stacji meteorologicznej. Zaprojektowany tam został nowy plac zabaw dla dzieci, siłownia na wolnym powietrzu oraz klatka treningowa, tzw. street workout. Zostaną one wybudowane podczas kolejnego etapu remontu, który rozpocznie się jesienią.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeprowadzany remont prowadzony był przede wszystkim pod kątem rewitalizacji terenów zielonych. Uzyskanie dofinansowania na budowę nowych alejek, ławek, czy infrastruktury rowerowej, uzależnione było od przeprowadzenia rekultywacji trawników. Rekultywacja prowadzona jest również w innych częściach miasta. Na całości Równi wierzchnia warstwa ziemi zmieszana została z drobną frakcją zeolitu, naturalnie występującego minerału. Dzięki temu nadmiar wody będzie wchłaniany. Z kolei w czasie suszy działający jak gąbka zeolit sprawi, że trawnik będzie miał wystarczającą ilość wody.

Nie jest prawdą, że planujemy wprowadzić zakaz korzystania z trawników na Dolnej Równi Krupowej. Wręcz przeciwnie, zachęcamy mieszkańców do odpoczywania na Równi. Swobodne korzystanie z terenów Równi możliwe jest dzięki zastosowaniu trawnika parkowego, który powstał ze specjalnej mieszanki traw, pozwalającej na bardziej intensywne użytkowanie. Fragmenty terenu, które wykorzystywane będą w czasie imprez masowych, zostały dodatkowo wzmocnione, wykonany został również drenaż, który zapewni lepsze odprowadzanie wody.

Chcielibyśmy podkreślić, że przeprowadzane konsultacje dotyczą regulaminu korzystania z terenu, a nie wykonanego zakresu prac. Inwestycja została już zakończona, nadszedł czas na oddanie Równi mieszkańcom i turystom, stąd pytanie o najbardziej akceptowany przez zakopiańską społeczność sposób jej użytkowania.

(RKW)