Nieprawdą jest podana 5 sierpnia w wywiadzie Telewizji Tygodnika Podhalańskiego przeprowadzonym przez pana redaktora Pawła Pełkę z Radnym Bartłomiejem Bryjakiem informacja dotycząca wydawania w obecnej kadencji przez miasto zgód na zbliżenia do pasa drogowego, w tym zgody dla bardzo dużego budynku przy zbiegu ulic Bulwary Słowackiego, Jagiellońska, Wierchowa.

Uzgodnienie to zostało wydane w dniu 17 czerwca 2013 r., tj. w trakcie kadencji Burmistrza Janusza Majchra, a podpisane przez jego ówczesnego Zastępcę Wojciecha Solika. Załączamy kopię ww. dokumentu. 

Informujemy również, że w obecnej kadencji wszystkie uzgodnienia dotyczące zbliżeń do pasa drogowego dla budynków wielkokubaturowych są konsultowane i opiniowane przez Radę Miasta Zakopane. Ponadto Burmistrz oraz Rada w tym czasie nie przychyliła się do wydania żadnej zgody o podobnej treści i skali do wspominanego uzgodnienia z dnia 17 czerwca 2013r. 

(AKS)