Burmistrz Miasta Zakopane na podstawie Uchwały Rady Miasta Zakopane XLIV/649/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane przypomina o jesiennym terminie akcji odszczurzania, która odbędzie się na terenie Zakopanego w dniach 15.10 –15.11.2018 r.

Odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący sposób:

  1. Do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu.
  2. Do dnia rozpoczęcia odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę, a do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu.
  3. Oczyścić z różnego rodzaju odpadów: podwórza, śmietniki, piwnice i strychy; zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
  4. W dniu 15 października 2018 r. wyłożyć trutkę wg ulotki dołączonej do każdego opakowania, w miejscach gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, altanach śmietnikowych, piwnicach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, itp., umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”. Wyłożone trutki pozostawić do dnia 15 listopada 2018 r., uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
  5. W czasie wyłożenia trutki należy:

W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe, a następnie przekazywać je do utylizacji.

  1. W dniu 15 listopada 2018 r. zebrać wszystkie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe oraz trutki, a następnie przekazać je do utylizacji.

INFORMACJA! (nie dotyczy osób fizycznych)

Wykonanie bezpiecznej deratyzacji spoczywa na osobach posiadających odpowiednie uprawnienia, odpowiedzialnych za zagrożenie życia, zdrowia ludzi i zwierząt na obszarze wykonanego zabiegu, oraz za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w obiekcie. Wykonawca deratyzacji sporządza odpowiedni protokół pozabiegowy stwierdzający wykonanie deratyzacji i rodzaj użytych preparatów z podaniem nazwy substancji biologicznie czynnej.

(RKW)