Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta Zakopane uczniowie zakopiańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zostali nagrodzeni za wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2016/2017. Oprócz przyznanego Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane otrzymali oni także pamiątkowe dyplomy i statuetki. Były także podziękowania dla odchodzących dyrektorów oraz wręczone zostały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

W imieniu Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli, podziękowania za wieloletnią pełną poświęcenia pracę na stanowisku dyrektora, złożyła Wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica - Składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży. Panów wiedza, wytrwałość, umiejętności oraz zaangażowanie w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia są wartościowym przykładem dla nas wszystkich. Efektywne i rzetelnie zarządzanie szkołą, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz podejmowanie wielu trudnych decyzji, to działania, za które pragniemy podziękować. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się a czas pozwolił na realizację pasji.

Na emeryturę odszedł Bogdan Wojnarski Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, natomiast na urlop na poratowanie zdrowia odszedł Janusz Świerk Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny.

Gratulacje złożono również nauczycielom, którzy w sesji letniej pozytywnie ukończyli postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego. Stopień ten uzyskały Pani Marta Mleczko ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka oraz Pani Anna Guguła ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza. Wręczony został również akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Małgorzacie Lasiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 


STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE za osiągnięte wyniki w nauce 

dla uzdolnionych uczniów za II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Szkoły podstawowe

l.p.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

1.

Mateusz Janicki

SP5

2.

Barbara Konopka

KSP

3.

Julia Chyc-Myrmuła

SP2

4.

Wiktoria Gawlak

KSP

5.

Karol Jan Gawlak

KSP

6.

Weronika Chyc-Myrmuła

SP2

7.

Olga Kaciczak

SP2

8.

Weronika Mrowca-Kuscorz

SP5

9.

Maria Staszeczka

SP5

10.

Anna Buńda

SP2

11.

Aniela Wójciak

SP2

12.

Roman Tatar

SP3

13.

Andrzej Bachleda-Curuś

KSP

14.

Julia Dawczak

SP5

15.

Jakub Mleczko

SP5

16.

Weronika Ciastoń

SP5

Gimnazja

l.p.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

1.

Andrzej Pietraszkiewicz

ZSO

2.

Małgorzata Stępień

G2

3.

Małgorzata Orawiec

ZSO

4.

Jakub Głowacki

STO

5.

Apolonia Sapiga

G2

6.

Piotr Staszak

ZSO

7.

Mikołaj Tatar

G2

8.

Michał Króżel

G2

9.

Tomasz Gasienica-Mracielnik

G2

10.

Klaudia Wiśniowska

POSA

11.

Natalia Skowyra

ZSO

12.

Martyna Stankiewicz

G2

13.

Agnieszka Utracka

POSA

14.

Barbara Martyna Bisaga

G2

15.

Patrycja Chrobak

ZSO


(MJZ)