Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na parkingach zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania Miasta Zakopane opłaty za parkowanie pobierane są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Opłaty ustalone są na podstawie Uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XV/147/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty. 

Stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania:

- 0,50 zł do półgodziny parkowania

- 2,50 zł za pierwszą godzinę parkowania

- 3,00 zł za drugą godzinę parkowania

- 3,50 zł za trzecią godzinę parkowania

- 2,50 zł za czwartą godzinę i kolejne godziny


Lokalizacja parkingów w strefie płatnego parkowania Miasta Zakopane:

- ul. Nowotarska

- ul. Tetmajera

- ul. Piłsudskiego - od ul. Tetmajera do ul. Makuszyńskiego

- ul. Zborowskiego

- ul. Gimnazjalna

- ul. Sienkiewicza (dolna)

- ul. Sienkiewicza (górna) - od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza nr 16

- ul. Kasprusie

- ul. Sienkiewicza (górna) - od ul. Sienkiewicza nr 26 do ul. Witkiewicza

- ul. Ks. J. Stolarczyka

- ul. Jagiellońska

- ul. Zaruskiego i Kościuszki - ul. Zaruskiego na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Krupówki - ul. Kościuszki na odcinku od ul. Krupówki do ul.    Al. 3-go Maja

- ul. Kościuszki - od nr 13 do nr 9 wraz z zatoką obok budynku nr 14

- ul. Piłsudskiego - od ul. Staszica do ul. Tetmajera

- ul. Witkiewicza

- ul. Karłowicza

- ul. Staszica

- ul. Kościuszki - od ul. Sienkiewicza do ul. Brzozowej

- ul. Aleje 3-go Maja (dolne) - zatoki postojowe od przystanku do Ronda Solidarności

- ul. Aleje 3-go Maja (górne) - koło banku PKO BP

- ul. Zamoyskiego - od ul. Tetmajera do ul. Sabały

- ul. Droga do Białego

- ul. Grunwaldzka (dolna) - na odcinku od ul. Orkana do ul. Tetmajera

- ul. Grunwaldzka (górna) - od ul. Tetmajera do ul. Makuszyńskiego

Na trzech miejskich parkingach nieznajdujących się w strefie płatnego parkowania Miasta Zakopane tj. ul. Al. 3-go Maja (dolne), ul. Br. Czecha i ul. Piłsudskiego, ul. Al. 3-go Maja (górne) - od ul. Kościuszki do ul. Weteranów Wojny a zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane opłaty za parkowanie pobierane są we wszystkie dni tygodnia tj. od poniedziałku do niedzieli.


Stawki opłat za parkowanie na parkingach nieznajdujących się w strefie płatnego parkowania:

- 1 zł za pierwszą godzinę postoju

- 2 zł za każdą następną godzinę postoju

- 15 zł za samochody ciężarowe i autokary /dziennie/


Na każdym parkingu opłaty za parkowanie nie można pobierać z góry o ile na tym parkingu nie ma urządzenia do poboru opłat tj. parkomatu.


Wydział Drogownictwa i Transportu


(MJZ)