Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na kolejny "Wieczór na Harendzie".

Gościem spotkania będzie dr hab. Anna Kozłowska, która wygłosi wykład pt. "Brat Albert w tekstach Karola Wojtyły". W spotkaniu wezmą udział także Bracia Albertyni z Kalatówek.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Anna Podstawka

Miejsce: Muzeum Jana Kasprowicza, Zakopane, Harenda 12 a

Data: 14 października o godz. 17.00

Spotkanie jest częścią projektu pt. "Harenda - Dom Poezji. 130. rocznica przywdziania habitu przez Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta (cykl wydarzeń literackich "Wieczory na Harendzie), dofinansowanych przez Gminę Miasto Zakopane.

Anna Kozłowska, dr hab., językoznawca i norwidolog, badacz tekstów literackich Karola Wojtyły. W latach 1996-2003 członek Zespołu Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego; od 2004 roku adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Współczesnego Języka Polskiego); od 2015 roku – kierownik Zakładu Badań nad Językiem.

Autorka kilkudziesięciu prac naukowych poświęconych językowi autorów, szczególnie Cypriana Norwida i Karola Wojtyły (najważniejsza publikacja to książka  Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013), a także językowi religijnemu, semantyce leksykalnej, stylistyce i składni tekstów artystycznych. Współorganizator (wraz z Tomaszem Korpyszem) cyklu konferencji poświęconych językowi pisarzy (dotychczas odbyło się pięć spotkań) oraz współredaktor tomów pokonferencyjnych ( Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009;  Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011; Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu , red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015).

Dr hab. Anna Podstawka, profesor nadzwyczajny w Katedrze Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, literaturoznawca i historyk teatru, autorka monografii "Dramaturgia Macieja Szukiewicza" i "Świat, który się nie kończy. Człowiek i transcendencja w teatrze Jana Kasprowicza".

Źródło: Muzeum Jana Kasprowicza


(MJZ)