Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XV/245/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej, opłata miejscowa pobierana jest przez inkasentów. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące hotele, pensjonaty, domy, wypoczynkowe, schroniska, kempingi lub wynajmujące pokoje w kwaterach prywatnych.

Dotychczas inkasenci opłaty miejscowej zobowiązani byli do comiesięcznego rozliczania kwitariusza przychodowego K-103 osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane. Obecnie rozliczenie pobranej opłaty miejscowej następować będzie na podstawie złożonej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) miesięcznej deklaracji na wpłatę opłaty miejscowej. Obliczoną w deklaracji opłatę należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu, w kasie lub za pośrednictwem opłatomatu znajdującego się budynku Urzędu Miasta Zakopane, bez uprzedniego sprawdzenia przez pracownika Urzędu, co zdecydowanie skróci całą procedurę. Sprawdzenie kwitariusza nastąpi po jego zakończeniu.

Przypominamy, że organ podatkowy ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty miejscowej.

Szczegóły w załączniku.

(AP)

Pliki do pobrania