W dniu 21 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane /sala obrad – parter/ zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z kierunkiem do 2030 r., zwanego dalej „planem transportowym”.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

(AP)