Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór do II edycji projektu "Nowe możliwości - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia".

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, które w okresie prowadzenia naboru złożą formularz rekrutacyjny.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej, a także w siedzibie Urzędu - ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane.

(AP)