W podziękowaniu dla rodzin zastępczych oraz w ramach propagowania idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu tatrzańskiego 20 maja zorganizowany został Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który w tym roku odbył się w Karczmie Sywor w Kościelisku.

Organizatorem Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Urzędu Miasta Zakopane.  Podczas spotkania wystąpiła uczennica Gimnazjum nr 1 Paulina Walkosz i Beata Bełtowska z zespołu „Beti & Bobas”.

W imieniu burmistrza Leszka Doruli i wiceburmistrz Agnieszki Nowak-Gąsienicy upominki dzieciom przekazała Agata Pacelt.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w uznaniu potrzeby poprawy losu dzieci oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Święto to przypada na dzień 30 maja. Rodziny zastępcze to ludzie, którzy podjęli się tej pięknej i niezwykle trudnej misji, są to często krewni dzieci, ale także ludzie niespokrewnieni, którzy przyjmując pod swój dach dziecko, zobowiązali się do zapewnienia mu jak najlepszych warunków bytowych, rozwojowych oraz emocjonalnych. Są to ludzie, dla których dobro dziecka jest najwyższą wartością.

Ważne, aby ludzie, którzy mają czas i miłość w sobie, zgłaszali się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Zakopanem w celu stania się rodziną zastępczą. Po przejściu procedury kwalifikacyjnej oraz odpowiednim szkoleniu można zostać rodziną zastępczą spokrewnioną, zawodową lub specjalistyczną.

Tekst: Organizatorzy

(AP)