Na Kulturalnym Placu Niepodległości oglądać już można nietypową wystawę archiwalnych zimowych zdjęć autorstwa Henryka Poddębskiego, pochodzących ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Podróż w czasie  możliwa jest dzięki stworzonemu przez Fundację Koncept Kultura fotoplastykonowi.

W wernisażu wystawy wzięli udział wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, oraz przedstawiciele Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Tatrzańskiego i Fundacji Koncept Kultura.

W 2016 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskało wyjątkową spuściznę Henryka Poddębskiego (1890–1945), jednego z najważniejszych fotografów II Rzeczypospolitej.

Kolekcja licząca ponad 22 tys. czarno-białych zdjęć ukazuje architekturę, ludzi i krajobrazy Polski międzywojnia i stanowi jeden z najciekawszych zespołów dostępnych wśród blisko 16 mln fotografii zgromadzonych w NAC. Poddębski fotografował krajobrazy we wszystkich województwach odrodzonej Rzeczypospolitej oraz na terenie Wolnego Miasta Gdańska. 

W fotoplastykonie zlokalizowanym na zakopiańskim Placu Niepodległości prezentowanych jest  ok. 30 archiwalnych zdjęć prezentujących zimowe krajobrazy m.in z Tatr i Worochty. Oglądający mogą poczuć atmosferę tamtych lat i zobaczyć jak wyglądali kiedyś amatorzy białego szaleństwa.

Zdjęcia: Regina Korczak-Watycha

(RKW)