,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje, że dnia 18 listopada 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych (w tym mebli) i niebezpiecznych obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, świetlówki, chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki pochodzące z terenu Gminy Miasto Zakopane.

OGRANICZENIA W ILOŚCI ODBIERANYCH ODPADÓW

 - opony do 8 szt.

- odpady wielkogabarytowe do 10 szt.

- tekstylia - odzież do 5 worków (120l), - wykładziny do 5 szt.

- chemikalia w ilości niewskazującej na pochodzenie z działalności gospodarczej

Wszystkie osoby zainteresowane odbiorem odpadów z posesji prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe do dnia poprzedzającego akcję, tj.17 listopada 2017 r. do godziny 15.00:

- Biuro Obsługi Klienta ,,TESKO” tel. 18 20 25 635, 18 20 25 632, 18 20 25 634

e –mail: tesko@tesko.pl

Do dyspozycji Państwa są również uruchomione w dniu 18 listopada 2017 r. w godzinach 9ºº-17ºº następujące punkty odbioru:

  1. ul. Skibówki przy skręcie na ul. Droga do Walczaków
  2. przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Zwierzynieckiej
  3. ul. Wojdyły Baza ,,TESKO”
  4. ul. Szymony Baza ,,TESKO”
  5. ul. Kamieniec 25

 ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Szymony 17a, 34 – 500 Zakopane

tel. : 18 20 25 620 (sekretariat)

fax.: 018 20 25 621 e –mail: tesko@tesko.pl

(APM)