W "Kinie Miejsce" przy ul. Orkana otwarta została wystawa "150 lat Sokolstwa Polskiego",  poświęconą historii całego ruchu, a także zakopiańskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Ekspozycję można oglądać do 28 lutego 2018r. w godzinach popołudniowych.

Podczas wernisażu, w którym udział wzięli członkowie i sympatycy zakopiańskiego "Sokoła", o wystawie opowiadał prezes Stanisław Marduła. 

Ruch sokoli powstał w krajach słowiańskich w XIX wieku, a jego celem było podnoszenie sprawności duchowej i fizycznej oraz rozbudzenie ducha narodowego. Rzadko prezentowane fotografie ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Muzeum Tatrzańskiego oraz ze zbiorów prywatnych ilustrują historię tego fenomenu społecznego, organizacyjnego i kulturowego. Dzieje ciągle działającego "Sokoła" zakopiańskiego warte są przypomnienia, a obecna działalność sekcji może być dla wielu zaskoczeniem.

Autorką wystawy jest Grażyna Cisło.

(AKS)