Uczestnicy seminarium samorządowego dla radnych, pracowników samorządowych gmin i powiatów z terenu Ziemi Dobrzyńskiej spotkali się 20 kwietnia w Urzędzie Miasta Zakopane w wiceburmistrzem Wiktorem Łukaszczykiem.

Goście zainteresowani byli wszelkimi informacjami na temat Zakopanego, ze szczególnym uwzględnieniem tematów gospodarczych i oświatowych. 

W spotkaniu wzięli udział także naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Wojciech Stankiewicz i Katarzyna Karp z Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu.

(AP)