Zapraszamy rodziców (opiekunów dzieci) do zapisania dzieci na zajęcia, które odbywać się będą w ramach programu Wakacji w Mieście organizowanych przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Program zajęć:

- Artystyczne poniedziałki

- Doświadczalne wtorki

- Turystyczne środy

- Sportowe czwartki

- Językowe piątki

Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat, będących uczniami zakopiańskich szkół i odbywać się będą w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35a, w dniach od 2 lipca 2018 do dnia 17 sierpnia 2018 (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Składanie kart zgłoszeń trwa od dnia 14 maja 2018 do dnia się 2 czerwca 2018 (lub do wyczerpania liczby wolnych miejsc). Liczba miejsc przewidzianych to 90 miejsc (łącznie 6 grup w tygodniu).

Rodziców (Opiekunów), którzy będą chcieli zapisać swoje dziecko (dzieci) na zajęcia Wakacje w Mieście prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia  do dnia 2 czerwca 2018 do pokoju nr 126 w Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a. Każda karta zgłoszenia wymaga wcześniejszego potwierdzenia jej w szkole do której uczęszcza dziecko. Zgłoszenia wraz z wypełnionymi kartami będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Udział w organizowanym w naszym mieście po raz trzeci programie Wakacje w Mieście jest nieodpłatny i finansowany przez Miasto Zakopane.

Rodzice ponoszą jedynie koszty obiadów dziecka oraz opłatę tytułem składki na ubezpieczenie dziecka w czasie zajęć. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach jest złożenie karty kwalifikacyjnej wraz z pieczątką szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz opłacenie z góry przez rodzica (opiekuna) kosztów obiadów za wszystkie dni zajęć, na które dziecko zostało zgłoszone. Termin zapłaty za obiady upływa w dniu 22 czerwca 2018 r.

Opłata za obiady będzie przyjmowana w sekretariacie Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 18 20 127 86.

REGULAMIN


(APM)