• jezyk polski
  • jezyk niemiecki
  • jezyk angielski
  • jezyk hiszpański
  • jezyk francuski
  • jezyk włoski
  • jezyk rosyjski
Zakopane - najbliżej Tatr
zdjęcie w sliderze aktualności

Salon Marcowy 2018

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego zapraszają na wernisaż wystawy "Salon Marcowy 2018" w piątek 23 marca o godz. 17:00. Wystawa czynna do 6 maja.

zdjęcie w sliderze aktualności

Przegląd Filmów o Sztuce, Salon Marcowy i inne wiosenne wydarzenia w Zakopanem

166 filmów bierze udział w tegorocznym Przeglądzie Filmów o Sztuce, który będzie miał miejsce w dniach 11-16 kwietnia w Zakopanem. To 21. edycja reaktywowanego właśnie wydarzenia, które integruje filmowców z przedstawicielami innych środowisk artystycznych. W Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego odbyła się konferencja...

zdjęcie w sliderze aktualności

Ciąg dalszy XLVI Sesji Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Grzegorz Jóźkiewicz informuje, że ciąg dalszy XLVI Sesji Rady Miasta Zakopane z 8 marca 2018 odbędzie się w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad 28 marca 2018 o godz. 9.00.

zdjęcie w sliderze aktualności

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 11

Od dnia 12 marca 2018 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii nr 11. Odjazd z przystanku J. Krzeptowskiego w stronę Cyrhli z godz. 8:00 został zmieniony na godz. 7:50 i cały kurs jest przesunięty o 10 minut wcześniej. Z kolei odjazd z przystanku J. Krzeptowskiego w stronę Cyrhli z...

zdjęcie w sliderze aktualności

Akcja edukacyjna sadzenia drzew i krzewów rodzimych

W trosce o rodzimą przyrodę oraz poprawę stanu jakości powietrza w naszym mieście Burmistrz Miasta Zakopane wraz z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcają mieszkańców Zakopanego do wzięcia udziału w akcji edukacyjnej sadzenia drzew i krzewów rodzimych w Zakopanem.

Uwaga! Utrudnienia na ul. Chłabówka Dolna

W związku z modernizacją drogi ul. Chłabówka Dolna w Zakopanem, informujemy, iż od dnia 2 września do 31 października 2014 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym oraz czasowe całkowite zamknięcia drogi.

2014-08-28   czytaj więcej
zdjecie w liście aktualnosci

„Zbyrkadła” i „Sabałowe gęśle” wręczone

Do Międzynarodowego Konkursu Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych odbywającego się w ramach 46 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, zgłoszono 17 ludowych zespołów instrumentalnych (kapel), 8 instrumentalistów ludowych, 9 śpiewaków ludowych (solistów), 14 grup śpiewaczych. Nagrody najlepszym wręczyli burmistrz Zakopanego Janusz Majcher, dyrektor Biura Promocji Zakopanego Andrzej Kawecki oraz członkowie Jury.

2014-08-28   czytaj więcej
zdjecie w liście aktualnosci

Prognoza oddziaływania na środowisko

W związku, z art. 46 pkt 1) oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013r, poz.1235 z późn. zmianami), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane przyjętego Uchwałą Nr...

2014-08-28   czytaj więcej
zdjecie w liście aktualnosci

Bezpłatne badania tarczycy

Burmistrz Miasta Zakopane zaprasza na bezpłatne badania tarczycy osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem w dniach: 12-14.09.2014, 26-28.09.2014 oraz 10-12.10.2014 do Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, ul. Balzera 15.

2014-08-28   czytaj więcej
zdjecie w liście aktualnosci

Zgnilec amerykański pszczół – rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu

W związku ze stwierdzeniem przypadku choroby – zgnilec amerykański pszczół na terenie pasieki zlokalizowanej w Poroninie wprowadza się ograniczeniaokreślone w Rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

2014-08-27   czytaj więcej