Dwie nowe linie autobusowe, wzrost znaczenia transportu publicznego, większa wygoda podróżowania – to niektóre założenia poddanego do konsultacji społecznych projektu planu transportowego.

Od 8 do 29 marca potrwają konsultacje projektu dokumentu pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017 – 2025 z kierunkiem do 2030 r.” przygotowanego przez firmę IMS sp. z o.o. pod kierownictwem dra Jana Friedberga. Po przegłosowaniu przez Radę Miasta, plan stanie się aktem prawa miejscowego, co oznacza, że opisane w nim cele i działania będą musiały zostać zrealizowane do 2025 roku.

„Dokument nie zapowiada rewolucji, raczej ewolucyjne ulepszanie funkcjonowania transportu publicznego w Zakopanem. Zakłada uruchomienie nowej linii komunikacji miejskiej z planowanego parkingu zaporowego na Spyrkówce przez dworzec, ulicę Kościuszki, Tetmajera, Grunwaldzką, Makuszyńskiego, Piłsudskiego, Bronisława Czecha do Kuźnic. Taki przebieg linii zapewni mieszkańcom ulic dotychczas odciętych od transportu publicznego możliwość podróżowania autobusem. Podejmiemy również negocjacje z przewoźnikami prywatnymi w celu uruchomienia całorocznej linii autobusowej z dworca do Doliny Strążyskiej, spełniającej standardy znane z linii obsługiwanych przez TESKO” – wyjaśnia Leszek Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.zakopane.eu/plantransportowy oraz w pokoju 221 Wydziału Drogownictwa i Transportu. Swoje wnioski mieszkańcy będą mogli omówić z wykonawcą planu podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 21 marca, w godzinach 15:00—18:00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13.

Ponadto zaplanowano dwa spotkania konsultacyjne w sali obrad Urzędu Miasta: 14 marca o godzinie 13:00 dla przewoźników oraz 21 marca o godzinie 18:30 dla przedstawicieli firm, stowarzyszeń oraz podhalańskich instytucji.

Uwagi można przekazywać do 29 marca z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie www.zakopane.eu/plantransportowy, mailowo na adres rolos@zakopane.eu lub listownie:

Urząd Miasta Zakopane

Wydział Drogownictwa i Transportu
pokój 221
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane

Na początku kwietnia zostanie przygotowany raport z konsultacji. Głosowanie nad dokumentem odbędzie się na kwietniowej sesji Rady Miasta.

Czym jest plan transportowy? Sprawdź TUTAJ

(AP)