Zakopane - najbliżej Tatr

Ogłoszenie – zbiórka odpadów

,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2015 r. odbędzie się zbiórka odpadów komunalnych niebezpiecznych, wielkogabarytowych i drobnych obejmujących m.in. meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, świetlówki, chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki...

Misterium Męki Pańskiej według uczniów SP nr 4

W gościnnych progach Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z pomocą dorosłych –nauczycieli i rodziców, wystawili „Misterium Męki Pańskiej”.

Bezpłatne znakowanie psów w Zakopanem

Burmistrz Miasta Zakopane przypomina o obowiązku identyfikacji i rejestracji psów z terenu miasta Zakopane zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane.

Wiosna Jazzowa Zakopane/12th United Europe Jazz Festival

Zapraszamy na tegoroczną Wiosnę Jazzową Zakopane, która rozpocznie się 30 kwietnia, tj. w dniu Międzynarodowego Dnia Jazzu.

Stypendia sportowe

W związku z Uchwałą Nr XXXV/446/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję, że...

2015-03-31   czytaj więcej

Szukamy małopolskich talentów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie zapraszają do współpracy przy realizacji XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych"Talenty Małopolski 2015".

2015-03-31   czytaj więcej

Kolejna edycja konkursu „KAPLICZKA”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. KAPLICZKA, skierowanego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2015 roku planują podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Warunkiem złożenia wniosku jest nawiązanie współpracy właściciela zabytkowej kapliczki tj. parafii, klasztoru, związku wyznaniowego, osoby prywatnej, fundacji, stowarzyszenia z jednostką samorządu terytorialnego, tj. z gminą lub powiatem, na obszarze której znajduje się dany obiekt.

2015-03-30   czytaj więcej

Siedemnasta edycja kultowych zawodów narciarskich w stylu retro na Kalatówkach

Tradycyjnie już w Lany Poniedziałek (w tym roku 6 kwietnia) w Suchym Żlebie na Kalatówkach odbywają się zawody na Starym Sprzęcie Narciarskim „O Wielkanocne Jajo” imienia Krystyny Behounek, która była wieloletnią Kierowniczką Schroniska na Kalatówkach. W tym roku to już siedemnasta edycja zawodów, która od małych kameralnych rozgrywek, rozrosła się do rangi głośnej międzynarodowej imprezy.

2015-03-30   czytaj więcej

Tworzymy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Miasto Zakopane rozpoczęła przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej Miasta pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument przedstawiający kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów tj. poprawa jakości powietrza w tym redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej a także zmiana postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

2015-03-27   czytaj więcej